Plovárna a její řád

Senohrabská plovárna, říční lázně pod Hláskou či koupadla
Místo soutoku Sázavy s potokem Mnichovka sloužilo již od středověku k očistě a hospodářskému provozu obyvatel zdejších dvou hradů situovaných přímo nad plovárnou. Na konci 19. století zde vznikly říční lázně s nezaměnitelným koloritem a půvabem. Lázně vzkvétaly především v období Rakouska-Uherska, meziválečné republiky či pochmurných dob normalizace a dnes se jim snaží navrátit zašlou slávu zdejší Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz.

Provoz lázní – plovárny:
Provoz lázní – plovárny zajišťuje Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz (IČ 65994353). Prostor říčních lázní je oplocen společně s přilehlým pohostinstvím Baštírna, které provozuje jiný pronajímatel. Dříve zpoplatněný vstup do areálu lázní je od roku 2016 volný, přičemž dobrovolné příspěvky na jeho provoz, údržbu a obnovu jsou vítány formou dobrovolných příspěvků či koupí propagačních či upomínkových předmětů (publikace, pohlednice, předměty s lázeňskou tematikou). Areál je otevřen od dubna do října (8.00 až 22.00 hod), avšak provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu. V letních měsících (červen až září) zajišťuje provoz vždy jedna lázeňská s převozníkem (od 10.00 do 20.00 hod).

Součástí lázní jsou:
Koupací molo (ponton) na břehu Sázavy, sociální zařízení (záchody s venkovní i vnitřní sprchou), rozsáhlý areál pro volnočasové aktivity, zastřešené sezení u ohniště, převlékací kabiny, knihovnička, přilehlé pohostinské zařízení Baštírna, převoznický domek s přívozem na druhou stranu řeky Sázavy (Zlenice), hřiště, dětské hřiště (skluzavka, houpačka, pískoviště), ping-pongový stůl a půjčovna sportovního náčiní či předmětů určených k vodním radovánkám. Během sezóny je zajištěn prodej upomínkových předmětů.

Prosíme o dodržování
Návštěvníky říčních lázní prosíme o respektování základních pravidel slušného chování. Neničit mobiliář lázeňského zařízení, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům plovárny, nenechat volně pobíhat zvířata v areálu plovárny (především z bezpečnostních a hygienických důvodů) a nejezdit v areálu plovárny a pohostinství Baštírna na kole či motorce (vedle bezpečnostních důvodů především s ohledem na devastaci trávníků a cest). Regulérní cyklostezka vede okolo plovárny a jízda přes plovárnu je tedy zcela zbytečná.

Provozní a návštěvní řád říčních lázní, přívozu a stanového tábořiště naleznete zde:

Fotografie:
Plovárna Plovárna Plovárna PlovárnaPlovárna Plovárna Plovárna Plovárna